KAN-therm: Fokus på kvalitet
Main image. Main image. Main image. Main image.

 

Fokus på kvalitet

Vi forsøker å tilfredsstille våre kunder fullt ut og samtidig videreutvikle og modernisere System KAN-therm, og sikrer dermed både det høyeste servicenivået og kvaliteten på produktene vi leverer.

KAN-therm Systems: Press, PP Green og Inox er sertifisert av det tyske tekniske og vitenskapelige forbundet for gass og vann (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches – DVGW) som arbeider for å sikre det høyeste nivået på sikkerhet og kvalitet ved levering av naturgass og drikkevann til offentligheten. Det som er viktig, er at disse sertifikatene ikke bare gjelder enkeltelementer, men komplette systemer.

DVGW er et uavhengig og nøytralt bransjesertifiseringsorgan med hovedkontor i Bonn som har vært i drift siden 1859. Ved å utarbeide tekniske forskrifter for sikkerhet og pålitelighet for gass- og vannforsyningen, bidrar dette til å forme fremtiden til den tyske og europeiske energi- og vannforsyningsbransjen. DVGW-sertifiserte produkter er klarert og anerkjent overalt i og utenfor Europa. DVGW-kvalitetsmerket angir at et produkt overholder gjeldende sikkerhetsforskrifter i alle EU-medlemsland og dokumenter som har kvalitetskarakteristikker som går utover minimumsikkerhetskravene. Derfor er vi stolte over at kvaliteten på KAN-therm-produktene ble anerkjent og belønnet.

Dessuten mottok nylig KAN-therm-produkter laget av PP-R (System KAN-therm PP og System KAN-therm PP-Green) også positiv omtale av CSTB – Fransk byggevitenskapelig og teknisk senter (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment). Som følge av dette har disse systemene blitt tildelt det franske QB-sertifikatet, tidligere CSTBat, som gjelder bruk i kaldtvanns- og varmtvannsinstallasjoner samt oppvarmingssystemer med lave temperaturer.

KAN-therms produksjons- og andre bedriftsaktiviteter er underlagt kvalitetsstyringssystemet ISO 9001: 2015, bekreftet av det berømte Lloyd's Register Quality Assurance Limited. Produksjonen blir strengt overvåket av selskapets avanserte laboratorium, og produserte produkter blir også ytterligere testet av eksterne laboratorier.

Som produsent er målet vårt å levere trygge og teknologisk feilfrie produkter og installasjoner. Vi er glade for at vår kvalitet er anerkjent og oppfyller kravene fra uavhengige, upartiske og generelt anerkjente organer.

Se en video fra selskapets avanserte laboratorium for å få et innblikk i hvordan det fungerer i praksis.