KAN-therm: SYSTEM KAN-therm LBP-presskuplinger med WRAS-sertifikat
Main image. Main image. Main image. Main image.

 

SYSTEM KAN-therm LBP-presskuplinger med WRAS-sertifikat

Vi informerer hermed om at SYSTEM KAN-therm LBP-presskuplinger bruker både presskuplinger i messing og PPSU-plast til bruk med KAN-therm PE-RT/AL/PE-RT rør: 16–63 mm ble tildelt det prestisjetunge WRAS-sertifikatet.

 

Water Regulations Advisory Scheme (WRAS) er et samsvarsmerke som viser at en vare er i samsvar med de høye standardene fastsatt i vannforsyningsforskriften i England og Wales (Water Supply (Water Fittings) regulation), og den tilsvarende vannforskriften (Water Byelaws) i Skottland og Nord-Irland som ble kunngjort i 1999. Disse forskriftene stiller lovpålagte krav til prosjektering, installasjon, drift og vedlikehold av røranlegg, vannkoblinger og vannforbruksutstyr, og spiller derfor en viktig rolle i å ivareta folkehelsen, sikre vannforsyning og fremme effektiv bruk av vann i kundenes lokaler over hele Storbritannia.

På vegne av britiske vannleverandører ble det opprettet et spesielt godkjenningsorgan som skal fremme og tilrettelegge etterlevelse av disse forskriftene – Water Regulations Advisory Scheme (WRAS) Selv om WRAS først ble etablert i 2008, har vannbedrifter samarbeidet i over 100 år om å hjelpe enkeltpersoner og organisasjoner til å overholde forskrifter og vannutstyrsbestemmelser.

 

WRAS-reglene gjelder for alle vanninstallasjoner som etter installasjon vil inneholde vann fra den offentlige vannforsyningen. De bidrar til beskyttelse av folkehelsen ved å hindre misbruk, sløsing, unødvendig forbruk eller feil måling av vann og viktigst av alt, forurensning av drikkevann. Derfor utstedes WRAS-sertifisert godkjenning først etter at et produkt har gjennomgått en omfattende, mekanisk og vannkvalitetstesting utført av uavhengige laboratorier og vannleverandører. Videre må hvert produkt godkjennes på nytt hvert femte år, noe som sikrer at riktig kvalitetsnivå opprettholdes.

Et produkt laget av feil materialer kan forurense vann ved å løse opp metaller eller fremme vekst av bakterier som kan forårsake ubehagelig smak, lukt eller helserisiko. Ved å kjøpe WRAS-godkjent utstyr sikrer du at arbeidet du utfører for kundene alltid er i tråd med relevante lover og forskrifter.