KAN-therm: Garantibevis
Main image. Main image. Main image. Main image.


Garantibevis

KAN-therm-produkter dekkes av en 10-års materialgaranti.*
 
KAN Sp. dyrehage. forplikter seg til å fjerne fysiske defekter eller levere feilfrie elementer av KAN-therm System dersom disse manglene viser seg innen 10 år fra salgsdato (2 år ved kontroll- og automatiseringselementer).
 
KAN-selskapet er forsikret for et beløp på 6 395 361,23 € som sikrer realisering av mulige krav som følge av garantibetingelsene.

 

 

Denne garantien dekker bruk av produkter i henhold til deres spesifikasjoner.

*Garantibetingelser>>